četrtek, 25. maj 2017

5. dan specialnih knjižnic

Danes je bil spet dan slovenskih specialnih knjižnic, ki ga že peto leto zapored obeležujemo zadnji četrtek v mesecu maju. Tema letošnjega dne so bile komunikacijske poti v specialni knjižnici, nekolilko poetično pa smo posvet naslovili z:

˝Kje so tiste stezice˝: komunikacijske poti v specialni knjižnici

Posvetovanje je bilo ponovno v upravni stavbi Slovenskega etnografskega muzeja na Metelkovi 2 v Ljubljani, udeležilo pa se ga je okoli 70 bibliotekarjev iz cele Slovenije. Ker je predavanje o internem komuniciranju pritegnilo veliko pozornost smo ga nekoliko podaljšali, zakar smo nato imeli cel dan kar nekaj zamude.

Na srečanju so nastopili naslednji predavatelji:

Maja Vavtar (Vrhovno sodišče RS, Centralna pravosodna knjižnica)

Pozdravni nagovor

Katja Kek (agencija Taktik)
˝En komad internega komuniciranja, prosim˝

mag. Sergej Lah, IZUM
Izzivi in koristi uporabe družbenih medijev v knjižnicah

Uroš Kunaver (CTK)
Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri popularizaciji znanosti

Breda Karun, Mestna knjižnica Kranj
Zagovorništvo v knjižnici

Sledila proglasitev Dr. Luka Vidmarja (ZRC SAZU) za zagovornika specialnih knjižnic


Alenka Kavčič Čolić  (NUK):
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne knjižnice”

in še debatna okrogla miza z naslovom:

Dobra praksa iznajdljivih, na kateri so nastopili:
  • Borut Kirar, (FDV ODKJG) ; 
  • mag. Maja Peteh, (Gozdarska knjižnica);
  • Mojca Račič, (Slovenski etnografski muzej)  
torek, 23. maj 2017

Vabilo na dan specialnih knjižnic2017

Sekcija za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije

organizira strokovno srečanje:

Dan specialnih knjižnic 2017
˝Kje so tiste stezice˝: komunikacijske poti v specialni knjižnici

Slovenski etnografski muzej (Upravna muzejska hiša),
Metelkova 2, Ljubljana, četrtek, 25. maj 2017


Program
8.30 - 9.00 Registracija udeležencev

9.00 - 9.05 Pozdravni nagovor
Maja Vavtar, Vrhovno sodišče RS, Centralna pravosodna knjižnica

9.05 - 9.50 ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Katja Kek, Taktik

9.50 - 10.20 Izzivi in koristi uporabe družbenih medijev v knjižnicah
mag. Sergej Lah, IZUM

10.20 - 10.40 Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri popularizaciji znanosti
mag. Miro Pušnik, CTK

10.40 - 11.10 Odmor

11.10 - 11.30 Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun, Mestna knjižnica Kranj

11.30 - 11.50 Proglasitev zagovornika specialnih knjižnic
Dr. Luka Vidmar, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

11.50 - 12.20 Dobra praksa iznajdljivih
Borut Kirar, FDV ODKJG ; Andreja Potočnik, Ustavno sodišče RS; mag. Maja
Peteh, Gozdarska knjižnica; Mojca Račič, Slovenski etnografski muzej


Dodatne informacije: maja.vavtar@sodisce.si

četrtek, 26. maj 2016

Poročilo z dneva specialnih knjižnic 2016

Mislim, da je spet prav lepo uspel, o čemer naj pričajo fotografije in povzetki predavanj.Program:

mag.Vojka Vuk Dirnbek, Državni zbor: 


Barbara Masten, Vrhovno sodišče RS: 

mag. Mirjam Kotar, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja:

Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino:


Majda Gominšek, Verlag Dashöfer:

sobota, 21. maj 2016

Dan specialnih knjižnic 2016

Sekcija za specialne knjižnice pri ZBDS
organizira strokovno srečanje Dan specialnih knjižnic 2016
»Finančni vidiki nabave gradiva«
(četrtek, 26. maj 2016, Slovenski etnografski muzej (Upravna muzejska hiša), Metelkova 2, Ljubljana)
Program:
9.00-9.30Registracija udeležencev
9.30-9.45Pozdravni nagovori: dr. Sabina Fras Popović, predsednica Zveze bibliotekarskig društev Slovenije, uvodna beseda Javne agencije za raziskovalno dejavnost pri pripravi razpisov za nakup mednarodne znanstvene literature in baz podatkov, Mojca Boc, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
9.45-10.05Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Državnega zbora, mag. Vojka Vuk Dirnbek, Državni zbor
10.05-10.20Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici, Masten Barbara, Vrhovno sodišče RS
10.20-10.40Racionalizacija javnih naročil tujih revij?, mag. Mirjam Kotar, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja
10.40-11.10Odmor
11.10-11.40Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgodovino, Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino
11.40-12.00Dobava gradiva iz tujine, Igor Zemljič, Bookla, DZS, Distriest, Dominović
12.00-12.20Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici, Majda Gominšek, Verlag Dashöfer
Prijave udeležbe na srečanje sprejemamo najkasneje do 24. 5. 2016.
Kotizacija je za člane bibliotekarskih društev brezplačna, za nečlane je 10 EUR.
Dodatne informacije: Maja Vavtar, e-pošta: maja.vavtar@sodisce.si

četrtek, 28. maj 2015

Poročilo s tretjega dne specialnih knjižnic

Zadnji četrtek v mesecu maju je že tradicionalno namenjen srečevanju bibliotekarjev iz slovenskih specialnih knjižnic in njihovih kolegov.

Letos je srečanje potekalo pod naslovom:
»Rastemo z e-viri«

na katerem so predavale:
in


Dneva specialcev se je udeležilo kar 80 bibliotekarjev, kar pomeni, da interes za takšno obliko druženja še obstaja in bi bilo verjetno zelo smiselno poiskati način, kako nadaljevati z nekdanjo tradicijo sekcijskih druženj v Ljubljani.