četrtek, 26. maj 2016

Poročilo z dneva specialnih knjižnic 2016

Mislim, da je spet prav lepo uspel, o čemer naj pričajo fotografije in povzetki predavanj.Program:

mag.Vojka Vuk Dirnbek, Državni zbor: 


Barbara Masten, Vrhovno sodišče RS: 

mag. Mirjam Kotar, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja:

Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino:


Majda Gominšek, Verlag Dashöfer:

sobota, 21. maj 2016

Dan specialnih knjižnic 2016

Sekcija za specialne knjižnice pri ZBDS
organizira strokovno srečanje Dan specialnih knjižnic 2016
»Finančni vidiki nabave gradiva«
(četrtek, 26. maj 2016, Slovenski etnografski muzej (Upravna muzejska hiša), Metelkova 2, Ljubljana)
Program:
9.00-9.30Registracija udeležencev
9.30-9.45Pozdravni nagovori: dr. Sabina Fras Popović, predsednica Zveze bibliotekarskig društev Slovenije, uvodna beseda Javne agencije za raziskovalno dejavnost pri pripravi razpisov za nakup mednarodne znanstvene literature in baz podatkov, Mojca Boc, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
9.45-10.05Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Državnega zbora, mag. Vojka Vuk Dirnbek, Državni zbor
10.05-10.20Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici, Masten Barbara, Vrhovno sodišče RS
10.20-10.40Racionalizacija javnih naročil tujih revij?, mag. Mirjam Kotar, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja
10.40-11.10Odmor
11.10-11.40Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgodovino, Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino
11.40-12.00Dobava gradiva iz tujine, Igor Zemljič, Bookla, DZS, Distriest, Dominović
12.00-12.20Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici, Majda Gominšek, Verlag Dashöfer
Prijave udeležbe na srečanje sprejemamo najkasneje do 24. 5. 2016.
Kotizacija je za člane bibliotekarskih društev brezplačna, za nečlane je 10 EUR.
Dodatne informacije: Maja Vavtar, e-pošta: maja.vavtar@sodisce.si

četrtek, 28. maj 2015

Poročilo s tretjega dne specialnih knjižnic

Zadnji četrtek v mesecu maju je že tradicionalno namenjen srečevanju bibliotekarjev iz slovenskih specialnih knjižnic in njihovih kolegov.

Letos je srečanje potekalo pod naslovom:
»Rastemo z e-viri«

na katerem so predavale:
in


Dneva specialcev se je udeležilo kar 80 bibliotekarjev, kar pomeni, da interes za takšno obliko druženja še obstaja in bi bilo verjetno zelo smiselno poiskati način, kako nadaljevati z nekdanjo tradicijo sekcijskih druženj v Ljubljani.

 
 

 
ponedeljek, 25. maj 2015

Tretji dan specialnih knjižnic

Sekcija za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije
organizira strokovno srečanje

Dan specialnih knjižnic 2015
»Rastemo z e-viri«
(četrtek, 28. maj 2015, Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana)

Program: (v pdf)
9.30-10.00Registracija udeležencev
10.00-10.10Pozdravni nagovor: Maja Vavtar, predsednica Sekcije za specialne knjižnice, Centralna pravosodna knjižnica
10.10-10.35Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar, Centralna tehnična knjižnica
10.35-11.00Smernice licenciranja konzorcija COSEC, mag. Karmen Štular Sotošek, Narodna in univerzitetna knjižnica
11.00-11.20Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Centralna ekonomska knjižnica
11.20-11.50Odmor
11.50-12.10 Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, Andreja  Krajnc Vobovnik, IZUM
12.10-12.40 Revija Knjižnica v kontekstu publiciranja v odprtem dostopu, dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica

sreda, 24. december 2014

Srečno 2015


Spoštovane kolegice in kolegi!

Minilo je še eno zanimivo in uspešno leto. Zahvaljujem se vam za sodelovanje, za udeležbo na naših srečanjih in za vaše povratne informacije.
 

V novem letu želim, da nam ne zmanjka idej in energije za kakovostno in uspešno delo ter se vselim novih skupnih uspehov.

Maja Vavtar
predsednica Sekcije za specialne knjižnice ZBDS