nedelja, 10. oktober 2010

Dragi kolegi še tukaj vas vabimo na :


 4. skupno strokovno posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice in

Sekcije za visokošolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

(Ljubljana, Grand hotel Union, 27. in 28. oktober 2010)


Program:

Sreda, 27. oktober 2010

08:00 Registracija

09:00 Otvoritev

Pozdravni nagovori

Kulturni program

Uvodni govornik: prof. dr. Franci Demšar, ARRS

10:00 PROST DOSTOP PO SVETU

Moderator:

Prost dostop in razvijajoče se okolje znanstvene komunikacije

Iryna Kuchma, EIFL

11:00 Odmor

Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti, repozitorij in nacionalni portal za prost dostop do znanstvenih objav

Niamh Brennan, Trinity College Dublin

Uveljavljanje prostega dostopa do rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela: pregled pobud in projektov

dr. Bas Savenije, National Library of the Netherlands, SPARC Europe

13:00 Odmor za kosilo

14:00 Predstavitev posterske sekcije

Moderator: Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino

14:30 PROST DOSTOP V SLOVENIJI

Moderatorja: doc. dr. Polona Vilar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, doc. dr. Jure Dimec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Prost dostop in upravljanje avtorskih pravic na slovenskih univerzah

dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., Intellectual Property Institute, IPI

Prostodostopne znanstvene revije: Acta Chimica Slovenica

(http://www.acta.chem-soc.si)

prof. dr. Aleksander Pavko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Slovensko kemijsko društvo

Prostodostopni repozitoriji za shranjevanje znanstvenih objav: Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov prek portala dLib.si (http://www.dlib.si)

mag. Zoran Krstulović, mag. Karmen Štular Sotošek, Daša Pokorn, Narodna in univerzitetna knjižnica

Prostodostopne zbirke podatkov raziskav: Arhiv družboslovnih podatkov in storitve prostega dostopa do znanstvenih podatkov v Republiki Sloveniji

(http://www.adp.fdv.uni-lj.si)

doc. dr. Janez Štebe, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Prostodostopna visokošolska dela: Zagotavljanje prostega dostopa do digitalnih virov na Univerzi v Mariboru (http://www.dkum.uni-mb.si)

izr. prof. dr. Milan Ojsteršek, mag. Janez Brezovnik, Marko Ferme, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, mag. Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor16:00 Odmor

Specializirane prostodostopne zbirke: Slovenski biografski leksikon v prostem dostopu: med izdelavo in nadgradnjo (http://nl.ijs.si/fedora/sbl)

mag. Petra Vide Ogrin, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka, Jan Jona Javoršek, Institut Jožef Stefan, Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev , Mojca Mlinar Strgar, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka, dr. Tomaž Erjavec, Institut Jožef Stefan, Odsek za tehnologije znanja

Specializirane prostodostopne zbirke: Spletni portal SIstory: prost dostop do dosežkov slovenskega zgodovinopisja (http://www.sistory.si)

Jurij Hadalin, Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino

Informacije javnega sektorja: Grafična evidenca rabe kmetijskih zemljišč (GERK/RABA, http://rkg.gov.si/GERK)

Alenka Rotter, Tine Petkovšek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Grega Milčinski, Sinergise d.d.

Prostodostopna učna gradiva za visoko šolstvo: VideoLectures.NET

Marjana Plukavec, Institut Jožef Stefan, Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij

17:30 Zaključek prvega dne posvetovanjaČetrtek, 28. oktober 2010

09:00 PROST DOSTOP IN VREDNOTENJE ZNANOSTI

Moderator: zaslužni profesor dr. Franc Viktor Nekrep, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Pregled politik prostega dostopa

Iryna Kuchma, EIFL

Politike prostega dostopa na Irskem

Niamh Brennan, Trinity College Dublin

11:00 Odmor

11:30 Pogledi, stališča, načrti financerja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: dostop do raziskovalnih podatkov, financiranih z javnimi sredstvi - trenutno stanje

Petra Tramte, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za znanost

Mnenje raziskovalca kot uporabnika prostodostopnih znanstvenih vsebin in možnega avtorja slednjih – področje humanistike: Teža spletne slovenistike

prof. dr. Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Mnenje raziskovalca kot uporabnika prostodostopnih znanstvenih vsebin in možnega avtorja slednjih – znanstveno področje B

12:30 Predstavitev zlatega sponzorja: EbscoHost

13:00 Odmor za kosilo

14:00 PROST DOSTOP JUTRI

Moderator: Ivan Kanič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kako začeti: vzpostavitev repozitorija

Iryna Kuchma, EIFL

Pilot 7. okvirnega programa Evropske komisije na temo prostega dostopa in projekt OpenAIRE

dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

Prost dostop jutri – okrogla miza

17:00 Zaključek posvetovanja