torek, 17. maj 2011

SPOMLADANSKO SREČANJE SEKCIJE ZA SPECIALNE KNJIŽNICE:

Dragi kolegi,

Vabim, vas na redno pomladansko srečanje članov naše sekcije in knjižničarjev iz specialnih knjižnic z naslovom:

SPECIALNE KNJIŽNICE V KRIZI ?

včeraj - danes - jutri

(Ljubljana, Mestni muzej 16. junij 2011)

Na posvetovanju bomo govorili o delovanju knjižnic v času zaostrenih gospodarskih razmer. Ne le specialne knjižnice v gospodarskih podjetjih, ampak tudi knjižnice nekaterih javnih zavodov so se v minulih letih znašle pred ovirami, ki onemogočajo normalno delo in ogrožajo njihov obstoj. Po eni strani se nam vsako leto odpira kopica novih možnosti in načinov delovanja, hkrati pa moramo dnevno razmišljati o nujnih prioritetah in včasih celo o smislu samega delovanja v zaostrenih pogojih. Na našem srečanju bomo zato pogledali v zgodovino in spoznali, da ta finančna kriza ni prva, seznanili pa se bomo z njenimi razsežnostmi in skušali predstaviti vsaj nekatere predloge, kako v teh zaostrenih časih priti do dodatnih finančnih sredstev.

Okvirni naslovi predavanj:

Mag. Tatjana Likar (Ministrstvo za kulturo): Kaj lahko država stori za vas?

Dr. Anja Dular (Narodni muzej Slovenije): Širši zgodovinski kontekst kriz v knjižničarstvu

Mag. Stanislav Bahor (NUK): Specialne knjižnice – trendi razvoja in današnje stanje

Dr. Alenka Kavčič-Čolić(NUK): Raziskovalno-razvojni projekti kot pomemben prispevek k razvoju knjižnice

Dr. Primož Južnič(FF): Kriza kot izziv za knjižničarje

Kljub temu, da gre za zelo resno temo, obljubljamo, da ne bomo pozabili na družabno plat pomladanskih srečanj knjižničarjev specialnih knjižnic, in bo dovolj časa in priložnosti za neformalni pogovor o bolj veselih temah.

V imenu organizacijske skupine:

Igor Zemljič in Vesna Slabe