četrtek, 26. maj 2016

Poročilo z dneva specialnih knjižnic 2016

Mislim, da je spet prav lepo uspel, o čemer naj pričajo fotografije in povzetki predavanj.Program:

mag.Vojka Vuk Dirnbek, Državni zbor: 


Barbara Masten, Vrhovno sodišče RS: 

mag. Mirjam Kotar, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja:

Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino:


Majda Gominšek, Verlag Dashöfer:

sobota, 21. maj 2016

Dan specialnih knjižnic 2016

Sekcija za specialne knjižnice pri ZBDS
organizira strokovno srečanje Dan specialnih knjižnic 2016
»Finančni vidiki nabave gradiva«
(četrtek, 26. maj 2016, Slovenski etnografski muzej (Upravna muzejska hiša), Metelkova 2, Ljubljana)
Program:
9.00-9.30Registracija udeležencev
9.30-9.45Pozdravni nagovori: dr. Sabina Fras Popović, predsednica Zveze bibliotekarskig društev Slovenije, uvodna beseda Javne agencije za raziskovalno dejavnost pri pripravi razpisov za nakup mednarodne znanstvene literature in baz podatkov, Mojca Boc, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
9.45-10.05Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Državnega zbora, mag. Vojka Vuk Dirnbek, Državni zbor
10.05-10.20Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici, Masten Barbara, Vrhovno sodišče RS
10.20-10.40Racionalizacija javnih naročil tujih revij?, mag. Mirjam Kotar, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja
10.40-11.10Odmor
11.10-11.40Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgodovino, Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino
11.40-12.00Dobava gradiva iz tujine, Igor Zemljič, Bookla, DZS, Distriest, Dominović
12.00-12.20Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici, Majda Gominšek, Verlag Dashöfer
Prijave udeležbe na srečanje sprejemamo najkasneje do 24. 5. 2016.
Kotizacija je za člane bibliotekarskih društev brezplačna, za nečlane je 10 EUR.
Dodatne informacije: Maja Vavtar, e-pošta: maja.vavtar@sodisce.si