četrtek, 29. maj 2014

Dan specialnih knjižnic 2014

   Dan specialnih knjižnic je strokovno in stanovsko srečanje, ki vsako leto izmeri utrip dogajanja in kondicijo stroke, radi pa bi, da bi tudi sooblikovalo bibliotekarske trende. Letošnji je potekal pod naslovom: »Knjižnica blizu in daleč« vodila pa ga je nova predsednica sekcije Maja Vavtar.
  Osrednja pozornost srečanja je bila namenjena storitvam oddaljenega in odprtega dostopa do vseh informacij. Oddaljen dostop do elektronskih baz pomeni najpogosteje dostop do informacij iz svoje pisarne ali domačega kavča. Poleg oddaljenega dostopa je pomemben tudi odprti dostop do informacij. Specialni knjižničarji bomo ponudili podporo raziskovalcem s pomočjo informacijske točke za odprti dostop in pomoči pri upravljanju odprtih raziskovalnih podatkov ter tehnično podporo pri izdajanju znanstvenih in strokovnih revij. Sofinanciranje projekta iz okvirnega programa Obzorja 2020 ima namreč v pogodbi tudi določilo o obvezni odprti dostopnosti vseh objav, katere morajo do konca leta 2014 sprejeti vse članice EU. Srečko Bončina iz Narodne in univerzitetne knjižnice je predstavil urejenost oddaljenega dostopa v NUK,Miran Petek z Instituta informacijskih znanosti pa spregovoril o avtentikacijsko-avtorizacijskih mehanizmih za varen oddaljen dostop.


Drugi sklop je uvedel prispevek Mojce Kotar z Univerze v Ljubljani, ki je spregovorila o knjižničarjevi podpori slovenskim raziskovalcem v okolju odprtega dostopa,
 Gregor Ilaš pa se je posvetil primeru etnografskega muzeja in njihove digitalne zbirke.

 Sladek odmor za kavoPo odmoru in ob zaključku srečanja je o spremembah položaja specialnih knjižnic in njihovi prihodnosti spregovoril še Igor Zemljič z Inštituta za novejšo zgodovino, ki je bil tudi moderator okrogle mize z naslovom: Slovenske specialne knjižnice danes in v obzorju leta 2020. Program drugega dne specialnih knjižnic Slovenije: 
 9.30 - 10.00 Registracija udeležencev 
 10.00 - 10.10 Pozdravni nagovor Maja Vavtar, predsednica Sekcije za specialne knjižnice,
Centralna pravosodna knjižnica 
 10.10 - 10.40 Storitev oddaljenega dostopa v NUK-u, Srečko Bončina, Narodna in univerzitetna knjižnica 
 10.40 - 11.10 Avtentikacijsko-avtorizacijski mehanizem COBISS,
Miran Petek, IZUM 
 11.10 - 11.40 Podpora slovenskim raziskovalcem v okolju odprtega dostopa,
dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani 
 11.40 - 12.10 Digitalne zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju,
mag. Gregor Ilaš, Slovenski etnografski muzej 
 12.10 - 12.40 Odmor 
 12.40 - 13.00 Slovenske specialne knjižnice včeraj, danes in v obzorju leta 2020
Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino 
 13.00 - 13.40Okrogla miza - Slovenske specialne knjižnicevčeaj, danes in v obzorju leta 2020
moderator Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino