četrtek, 30. maj 2013

Prvi Dan specialnih knjižnic

 
 V četrtek 30. maja smo se knjižničarji iz slovenskih specialnih knjižnic zbrali na tradicionalnem spomladanskem srečanju, ki smo ga letos preimenovali v Dan slovenskih specialnih knjižnic. Dogodek je pripravila in organizirala ga. Anita Longo iz Državnega zbora Republike Slovenije.
 

Uvodni nagovor vodje organizacijske skupine Anite Longo:


Igor Ivašković iz Ekonomske fakultete v Ljubljani je predstavil teoretične osnove strateškega načrtovanja.


 Simona Resman je predstavila strateško načrtovanje v Mestni knjižnici Ljubljana.

 Maja Vavtar iz Centralne pravosodne knjižnice je predstavila strateško načrtovanje v njihovi knjižnici.

 
 
 Jure Habbe iz podjetja Četrta pot je v navdušejočem predavanju o oblikovanju predlogov za nadrejene izpostavil: "Predloge vedno oblikujemo tako, da so usklajeni z interesi nadrejenih, ki morajo v njih prepoznati doseganje svojih ciljev ali preprečitev svojih težav." 

  "Time for tea"
 Okrogla miza.

 Debata...

 Razpravljajoči...

sreda, 29. maj 2013

Zakaj potrebujemo dan specialnih knjižnic ?


Zakaj potrebujemo dan specialnih knjižnic ?

  • Knjižnice že dolgo niso le  skladišča knjig, temveč so zakladnice  ZNANJA
  • Novi časi prinašajo velike spremembe v knjižničarstvu, ki predstavljajo še boljše knjižnične storitve, hkrati pa knjižncam predstavljajo izziv. Žal pa se srečujemo tudi z reorganizacijami in selitvami knjižnic, ki pogosto niso v prid uporabnikom knjižničnih storitev. Tudi ukinjanje knjižnic je vse pogostejša stalnica.
  • Tako moramo bibliotekarji morda danes bolj kot kdajkoli prej vsak dan opozarjati na pomen knjižnic in Dan specialnih knjižnic je ena taka priložnost.
  • S snidenjem na Dnevu specialnih knjižnic, ki je namenjen predstavitvam in pogovorom o skupnih strokovnih vprašanjih, pa  bibliotekarji krepimo tudi medsebojne stike in izmenjujemo nujne izkušnje, ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjen delu, še posebej v razmerah, kot smo jim priča sedaj. Vsebina  današnjega posvetovanja je pomemben korak na tej poti.
  • Ob združevanju posvetovanj vseh slovenskih knjižničarjev v enoten kongres ostaja  potreba po dodatnih srečanjih "specialcev", kjer se lahko posvetimo specifičnim temam in izmenjujemo primerljive izkušnje .
  • Dan specialnih knjižničarjev naj bo zato za IZZIV za srečevanja in razmišljanja na določeno temo ali problematiko.

sobota, 25. maj 2013

Prvi Dan slovenskih specialnih knjižnic


V četrtek 30. maja smo se v Mestnem muzeju Ljubljana zbrali knjižničarji  iz različnih slovenskih kulturnih, gospodarskih, vladnih in znanstvenih inštitucij na PRVEM DNEVU SLOVENSKIH SPECIALNIHKNJIŽNIC.  Prireditev, ki bo v prihodnje vsak zadnji četrtek v mesecu maju izhaja iz dolgoletne tradicije pomladanskih srečanj Sekcije za specialne knjižnice ZBDS (Zveze bibliotekarskih društev Slovenije) in poteka letos pod naslovom »Strateški načrt knjižnice«
           Temo so osvetlili izkušeni predavatelji, ki so predstavili primere dobrih knjižničnih praks, kjer imajo s strateškim načrtovanjem že večletne izkušnje (npr. Mestna knjižnica Ljubljana). Dan slovenskih specialnih knjižnic smo zaokrožili z okroglo mizo (sodelujoči: dr. Melita Ambrožič NUK in predsednica nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, mag. Angela Čuk, KRKA, Andreja Krajnc, IZUM, Antea Kursar,  Ministrstvo za notranje zadeve, Anita Longo, Državni zbor, Tomaž Smrekar, Statistični urad) na kateri so udeleženci predstavili in pojasnili ravnanja njihovih inštitucij v ter predstavili svoje praktične izkušnje in razmišljanja za prihodnost.
                Specialne knjižnice številnih inštitucij so se namreč v teh časih znašle v zelo nezavidljivem položaju. Zaradi vse večje in boljše dostopnosti digitalnih vsebin knjig in revij na spletu so namreč mnogi začeli preoblikovati ali celo ukinjati specialne knjižnice ne vedoč, da knjižnice niso le zbirke knjig, ampak da bibliotekar kot strokovnjak v specialni knjižnici opravlja unikatno vlogo informacijskega specialista, saj z zbiranjem in organiziranjem kakovostnih informacij ter  s poznavanjem tradicionalnih in sodobnih tehnologij, informacijskih zbirk in elektronskih virov  izvaja podporo matični inštituciji omogoča kvalitetno odločanje in najbolj racionalno zagotavljanje informacij za vse zaposlene. Prav zato želimo posebej opozoriti javnost, da specialne knjižnice s svojo dejavnostjo lahko posredno veliko prispevajo k razvoju podjetij in s tem tudi gospodarstva, ker dandanes mnoga podjetja lahko uspejo le če znajo pravočasno pridobiti prave informacije.
V Sloveniji imamo več kot 100 (dejansko 105) aktivno delujočih specialnih knjižnic (Skupaj s cerkvenimi je v NUK-u registrinih  139), ki so v času krize pogosto prve tarče racionalizacije. Prepričani smo, da so specialne knjižnice ključnega pomena za dolgoročni razvoj in obstoj vsake organizacije.
           Udeleženci okrogle mize smo zato pozivali Vlado RS in vsa ministrstva, da naj so zelo previdni pri spreminjanju in ukinjanju specialnih knjižnic, saj njihovo preoblikovanje pogoste okrne njihovo bistvo, ki je zagotavljanje zelo kakovostnih informacij za podporo osnovne dejavnosti matičnih inštitucij.

 
PROGRAM POSVETA:
9.00 - 9.30

Igor Zemljič, predsednik Sekcije za specialne knjižnice;

Anita Longo, vodja organizacijske skupine:

Otvoritev srečanja in proglasitev Dneva specialnih knjižnic

 dr. Igor Ivašković (Ekonomska fakulteta UL):  
Teoretične osnove strateškega načrtovanja

 
Simona Resman (Mestna knjižnica Ljubljana):
Strateškinačrt MKL 2013-2016 - potek priprave načrta
 
10.30 - 10.50

Maja Vavtar (Centralna pravosodna knjižnica)


10.50 - 11.20

Jure Habbe (Četrta pot d.o.o., Kranj)

Kako predstaviti strateški načrt knjižnice Specialne knjižnice – trendi razvoja in današnje stanje

11.20 - 11.45 Odmor:
 
11.45 - 13.00

OKROGLA MIZA

Dan specialnih knjižnic – razlog za praznovanje ali skrbi

moderator Igor Zemljič, predsednik Sekcije za specialne knjižnice