sreda, 3. november 2010

en teden pozneje

Ne morem verjeti, da je minil že cel teden od našega posvetovanja: Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov. Glede na obiskanost, vztrajnost obiskovalcev in odzive udeležencev mislim, da smo lahko z doseženim zadovoljni.

Za tiste, ki se srečanja niste mogli udeležiti pa tukaj objavljamo nekaj fotografskih vtisov z upanjem, da bomo smeli kmalu objaviti tudi videne predstavitve. Avtorja večine fotografij sta
Bojan Oštir iz UKM in Željko Oset iz INZ.nedelja, 10. oktober 2010

Dragi kolegi še tukaj vas vabimo na :


 4. skupno strokovno posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice in

Sekcije za visokošolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

(Ljubljana, Grand hotel Union, 27. in 28. oktober 2010)


Program:

Sreda, 27. oktober 2010

08:00 Registracija

09:00 Otvoritev

Pozdravni nagovori

Kulturni program

Uvodni govornik: prof. dr. Franci Demšar, ARRS

10:00 PROST DOSTOP PO SVETU

Moderator:

Prost dostop in razvijajoče se okolje znanstvene komunikacije

Iryna Kuchma, EIFL

11:00 Odmor

Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti, repozitorij in nacionalni portal za prost dostop do znanstvenih objav

Niamh Brennan, Trinity College Dublin

Uveljavljanje prostega dostopa do rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela: pregled pobud in projektov

dr. Bas Savenije, National Library of the Netherlands, SPARC Europe

13:00 Odmor za kosilo

14:00 Predstavitev posterske sekcije

Moderator: Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino

14:30 PROST DOSTOP V SLOVENIJI

Moderatorja: doc. dr. Polona Vilar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, doc. dr. Jure Dimec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Prost dostop in upravljanje avtorskih pravic na slovenskih univerzah

dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., Intellectual Property Institute, IPI

Prostodostopne znanstvene revije: Acta Chimica Slovenica

(http://www.acta.chem-soc.si)

prof. dr. Aleksander Pavko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Slovensko kemijsko društvo

Prostodostopni repozitoriji za shranjevanje znanstvenih objav: Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov prek portala dLib.si (http://www.dlib.si)

mag. Zoran Krstulović, mag. Karmen Štular Sotošek, Daša Pokorn, Narodna in univerzitetna knjižnica

Prostodostopne zbirke podatkov raziskav: Arhiv družboslovnih podatkov in storitve prostega dostopa do znanstvenih podatkov v Republiki Sloveniji

(http://www.adp.fdv.uni-lj.si)

doc. dr. Janez Štebe, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Prostodostopna visokošolska dela: Zagotavljanje prostega dostopa do digitalnih virov na Univerzi v Mariboru (http://www.dkum.uni-mb.si)

izr. prof. dr. Milan Ojsteršek, mag. Janez Brezovnik, Marko Ferme, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, mag. Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor16:00 Odmor

Specializirane prostodostopne zbirke: Slovenski biografski leksikon v prostem dostopu: med izdelavo in nadgradnjo (http://nl.ijs.si/fedora/sbl)

mag. Petra Vide Ogrin, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka, Jan Jona Javoršek, Institut Jožef Stefan, Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev , Mojca Mlinar Strgar, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka, dr. Tomaž Erjavec, Institut Jožef Stefan, Odsek za tehnologije znanja

Specializirane prostodostopne zbirke: Spletni portal SIstory: prost dostop do dosežkov slovenskega zgodovinopisja (http://www.sistory.si)

Jurij Hadalin, Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino

Informacije javnega sektorja: Grafična evidenca rabe kmetijskih zemljišč (GERK/RABA, http://rkg.gov.si/GERK)

Alenka Rotter, Tine Petkovšek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Grega Milčinski, Sinergise d.d.

Prostodostopna učna gradiva za visoko šolstvo: VideoLectures.NET

Marjana Plukavec, Institut Jožef Stefan, Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij

17:30 Zaključek prvega dne posvetovanjaČetrtek, 28. oktober 2010

09:00 PROST DOSTOP IN VREDNOTENJE ZNANOSTI

Moderator: zaslužni profesor dr. Franc Viktor Nekrep, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Pregled politik prostega dostopa

Iryna Kuchma, EIFL

Politike prostega dostopa na Irskem

Niamh Brennan, Trinity College Dublin

11:00 Odmor

11:30 Pogledi, stališča, načrti financerja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: dostop do raziskovalnih podatkov, financiranih z javnimi sredstvi - trenutno stanje

Petra Tramte, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za znanost

Mnenje raziskovalca kot uporabnika prostodostopnih znanstvenih vsebin in možnega avtorja slednjih – področje humanistike: Teža spletne slovenistike

prof. dr. Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Mnenje raziskovalca kot uporabnika prostodostopnih znanstvenih vsebin in možnega avtorja slednjih – znanstveno področje B

12:30 Predstavitev zlatega sponzorja: EbscoHost

13:00 Odmor za kosilo

14:00 PROST DOSTOP JUTRI

Moderator: Ivan Kanič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kako začeti: vzpostavitev repozitorija

Iryna Kuchma, EIFL

Pilot 7. okvirnega programa Evropske komisije na temo prostega dostopa in projekt OpenAIRE

dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

Prost dostop jutri – okrogla miza

17:00 Zaključek posvetovanja

petek, 4. junij 2010

Ekskurzija specialnih knjižnic

Sekcija za specialne knjižnice že več let pripravlja vsakoletne strokovne ekskurzije. Cilj letošnje poti je bil spoznavanje knjižnic na Dunaju, Gradiščanskega in obisk Slovenskega Porabja.
Najprej smo obiskali nacionalno knjižnico na Dunaju, kjer nas je vodila Slovenka Mag. Eva Hüttl-Hubert. Bili smo zelo veseli, da smo imeli priložnost spoznati tako iskrivo sogovornico, ki nam je razjasnila marsikatero novost iz zgodovine avstrijske slavistike, dunajske dvorne biblioteke in njenih knjižničarjev in še posebej Slovencev v njej.
Če bi radi večjo sliko, kliknite nanjo.

Najprej smo si ogledali slovesno dvorano knjižnice,

kjer smo veliko izvedeli o zgodovini nacionalne knjižnice, o spremembah njene organiziranosti danes in o zgodovini slovenskih knjižničarjev na Dunaju.

Takšne premične knjižne police so nekdaj vodile iz čitalnice v prostore za knjižnične delavce.

Sledil je še ogled avguštinske čitalnice, ki služi danes, kot čitalnica za uporabo starejšega gradiva.

Nato smo si ogledali še dunajski parlament in njegovo knjižnice, kjer nas je vodila simpatična Dr. Elisabeth Dietrich-Schulz. Povedala nam je veliko neznanega iz zgodovine avstrijskega parlamentarizma in razkazala cel parlament v katerem so nekdaj sedeli tudi številni naši poslanci.


klopi z imeni slovenskih poslancev v letu 1911


Medtem, ko smo se pripravljali na odhod, so ring zasedli demonstranti.

Nato smo se odpravili v Eisenstadt (Železno), kjer smo si ogledali središče mesta in veličasten Esterhazyjev dvor, kjer je več deset deloval tudi Joseph Haydn.
Zvečer smo se ustavili in slikali še na Nežiderskem jezeru...

Prenočili smo na madžarski strani strani "nemeje" v mestecu Sopron.

Naslednje jutro nas je namesto idiličnega mesteca iz prospektov in projektov
pričakalo gradbišče.Ostanki rimske kloake in rimske ceste


in čeprav nismo bili v nobeni od tamkajšnjih knjižnic, je velika večina zelo pogosto omenjala uporabnike sekcije za visokošolske knjižnice.
Oznaka frizerskega salona,
in ena redkih nerazkopanih ulic.

Po odhodu iz Soprona smo se zapeljali do velikanskega gradu Riegersburg na vrhu vulkanske skale, ki je danes v rokah znamenite družine Lichtenstein.


po gradu nas je vodila zelo energična vodička, ki nam je predstavila preteklost gradu, življenjsko zgodbo najbolj pomembne lastnice gradu in nas seznanila z vzroki za razmah "čarovniških procesov" na Štajerskem.
naši kraji (Hrastovec, Ptuj, Maribor...) so pogosto izstopali po številu čarovniških procesov.


Po Riegersburgu smo v Furstenfeldu neuspešno iskali freske Janeza Aquila in se nato ustavili nad vasjo Mogersdorf (Modinci) kjer je spomenik velik zmagi krščanskih vojska nad Turki leta 1664.
V Monoštru smo kosili v slovenskem hotelu Lipa, si ogledali Pavlov muzej in nato še veliko cerkev cistercijanskega samostana, kjer nas je sprejela ga. Mirjana Sulkič.


Povsem naključno smo v Gornjem Seniku še srečali tamkajšnjega energičnega župnika, ki nam je predstavil svojo vas in tamkajšnje razmere.

Na poti čez Goričko do Murske Sobote pa nas je "Feri" zabaval z zanimivimi in hudomušnimi zgodbicami iz Prekmurja.