četrtek, 28. maj 2015

Poročilo s tretjega dne specialnih knjižnic

Zadnji četrtek v mesecu maju je že tradicionalno namenjen srečevanju bibliotekarjev iz slovenskih specialnih knjižnic in njihovih kolegov.

Letos je srečanje potekalo pod naslovom:
»Rastemo z e-viri«

na katerem so predavale:
in


Dneva specialcev se je udeležilo kar 80 bibliotekarjev, kar pomeni, da interes za takšno obliko druženja še obstaja in bi bilo verjetno zelo smiselno poiskati način, kako nadaljevati z nekdanjo tradicijo sekcijskih druženj v Ljubljani.

 
 

 
ponedeljek, 25. maj 2015

Tretji dan specialnih knjižnic

Sekcija za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije
organizira strokovno srečanje

Dan specialnih knjižnic 2015
»Rastemo z e-viri«
(četrtek, 28. maj 2015, Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana)

Program: (v pdf)
9.30-10.00Registracija udeležencev
10.00-10.10Pozdravni nagovor: Maja Vavtar, predsednica Sekcije za specialne knjižnice, Centralna pravosodna knjižnica
10.10-10.35Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar, Centralna tehnična knjižnica
10.35-11.00Smernice licenciranja konzorcija COSEC, mag. Karmen Štular Sotošek, Narodna in univerzitetna knjižnica
11.00-11.20Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Centralna ekonomska knjižnica
11.20-11.50Odmor
11.50-12.10 Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, Andreja  Krajnc Vobovnik, IZUM
12.10-12.40 Revija Knjižnica v kontekstu publiciranja v odprtem dostopu, dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica