sobota, 25. maj 2013

Prvi Dan slovenskih specialnih knjižnic


V četrtek 30. maja smo se v Mestnem muzeju Ljubljana zbrali knjižničarji  iz različnih slovenskih kulturnih, gospodarskih, vladnih in znanstvenih inštitucij na PRVEM DNEVU SLOVENSKIH SPECIALNIHKNJIŽNIC.  Prireditev, ki bo v prihodnje vsak zadnji četrtek v mesecu maju izhaja iz dolgoletne tradicije pomladanskih srečanj Sekcije za specialne knjižnice ZBDS (Zveze bibliotekarskih društev Slovenije) in poteka letos pod naslovom »Strateški načrt knjižnice«
           Temo so osvetlili izkušeni predavatelji, ki so predstavili primere dobrih knjižničnih praks, kjer imajo s strateškim načrtovanjem že večletne izkušnje (npr. Mestna knjižnica Ljubljana). Dan slovenskih specialnih knjižnic smo zaokrožili z okroglo mizo (sodelujoči: dr. Melita Ambrožič NUK in predsednica nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, mag. Angela Čuk, KRKA, Andreja Krajnc, IZUM, Antea Kursar,  Ministrstvo za notranje zadeve, Anita Longo, Državni zbor, Tomaž Smrekar, Statistični urad) na kateri so udeleženci predstavili in pojasnili ravnanja njihovih inštitucij v ter predstavili svoje praktične izkušnje in razmišljanja za prihodnost.
                Specialne knjižnice številnih inštitucij so se namreč v teh časih znašle v zelo nezavidljivem položaju. Zaradi vse večje in boljše dostopnosti digitalnih vsebin knjig in revij na spletu so namreč mnogi začeli preoblikovati ali celo ukinjati specialne knjižnice ne vedoč, da knjižnice niso le zbirke knjig, ampak da bibliotekar kot strokovnjak v specialni knjižnici opravlja unikatno vlogo informacijskega specialista, saj z zbiranjem in organiziranjem kakovostnih informacij ter  s poznavanjem tradicionalnih in sodobnih tehnologij, informacijskih zbirk in elektronskih virov  izvaja podporo matični inštituciji omogoča kvalitetno odločanje in najbolj racionalno zagotavljanje informacij za vse zaposlene. Prav zato želimo posebej opozoriti javnost, da specialne knjižnice s svojo dejavnostjo lahko posredno veliko prispevajo k razvoju podjetij in s tem tudi gospodarstva, ker dandanes mnoga podjetja lahko uspejo le če znajo pravočasno pridobiti prave informacije.
V Sloveniji imamo več kot 100 (dejansko 105) aktivno delujočih specialnih knjižnic (Skupaj s cerkvenimi je v NUK-u registrinih  139), ki so v času krize pogosto prve tarče racionalizacije. Prepričani smo, da so specialne knjižnice ključnega pomena za dolgoročni razvoj in obstoj vsake organizacije.
           Udeleženci okrogle mize smo zato pozivali Vlado RS in vsa ministrstva, da naj so zelo previdni pri spreminjanju in ukinjanju specialnih knjižnic, saj njihovo preoblikovanje pogoste okrne njihovo bistvo, ki je zagotavljanje zelo kakovostnih informacij za podporo osnovne dejavnosti matičnih inštitucij.

 
PROGRAM POSVETA:
9.00 - 9.30

Igor Zemljič, predsednik Sekcije za specialne knjižnice;

Anita Longo, vodja organizacijske skupine:

Otvoritev srečanja in proglasitev Dneva specialnih knjižnic

 dr. Igor Ivašković (Ekonomska fakulteta UL):  
Teoretične osnove strateškega načrtovanja

 
Simona Resman (Mestna knjižnica Ljubljana):
Strateškinačrt MKL 2013-2016 - potek priprave načrta
 
10.30 - 10.50

Maja Vavtar (Centralna pravosodna knjižnica)


10.50 - 11.20

Jure Habbe (Četrta pot d.o.o., Kranj)

Kako predstaviti strateški načrt knjižnice Specialne knjižnice – trendi razvoja in današnje stanje

11.20 - 11.45 Odmor:
 
11.45 - 13.00

OKROGLA MIZA

Dan specialnih knjižnic – razlog za praznovanje ali skrbi

moderator Igor Zemljič, predsednik Sekcije za specialne knjižnice
 

Ni komentarjev:

Objavite komentar